کدصفه مذهبی-حجاب
X
تبلیغات
زولا


هنگامیـ که خدا از پشتـ دست هایشـ را روی چشمانمـ گذاشــت .. از لای انگشتانشـ آنقدر محو دیدنـ دنیا شدمـــ که فراموش کردم منتظر استــ نامش را صدا کنم!


در جآده ی دنیآ حوآسـت بآشد....خدا از آنچه حِسّ میکنید به شمآ نزدیک تر اَست..

دنیای عجیبی شده است !!!
برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم و به حرف راست که میرسیم می شود جان تــو !

در اِعتقآد به خدا همچون کودکی بآش که وقتی اورآ به هوآ می اَندآزَند می خَندد
چون ایمآن دآرد کَسی او رآ خوآهد گِرِفت...

تو میتوآنی دآنـه هآی یک ســیب رآ بشمآری
ولی تنهآ خدآست که می توآند سیب هآیی را که بعدا دآنه ای به بار خوآهد آورد را بشمآرد!

جآذبه ی سیــب آدم رآبه زَمین زد و جآذبه ی زَمین سیب رآ!
فَرقی نمی کند، ((سقوط)) سَرنوشت دل دآدن به هرجآذبه ی به غیر از خدآست!


آدمی پیـــش خدا غمـــــی ندآشت        پیش خدآ حسرت هیچ بیش و کمی ندآشت

دل از خــدآ بریــد و در زمـین نشست     صـدبآر عآشــق شـد و دلــش  شکــست

به هر طرف نگاه کَرد رآهش بسته بود      یآدش آمد یک روز دل خـدآ رآ شکسـته بودتاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1396 | 16:36 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)

در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست


هیچ کس سوار بر اسب نیست


هیچ کس رادر حال تعظیم نیست


در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست


((یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم))تاریخ : سه‌شنبه 24 بهمن 1396 | 18:53 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)

حجاب

ح= حریت


ج= جذبه


ا= آبرو و شرف


ب= بندگیتاریخ : سه‌شنبه 24 بهمن 1396 | 18:34 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)

حواست باشد.... داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

بی آبرویــی "کلاس" اســـت (!)

مَســـــتی دود "تَفـــریــح" اســـت (!)

رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت (!)

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است(!)

و......................خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه... فقط تو رو میخواهم و بسو تو ای همسنگرمواظب باش.تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 17:47 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)

⇦من حجــابم را دوست دارم⇨

↫چرا ڪـہ سنگینے نجابتش، خم ڪـرده است ڪـمر دشمنان را...

↫و حصار ایمنش، نقش بر آب ڪـرده است نقشہ هاے بدخواهان و هرزه‌ دلان را!تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 17:42 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)

   1    2    3    4    5      ...    10    >>

کد صلوات شمار
ابزار ختم صلوات در وبلاگ کد یافاطمهکدنما ir/photo-random/allah.js"> تگ های عمومی در وبلاگ مذهبی-حجاب /poll/addvote /poll/showresult مذهبی-حجاب مطالب،احادیث وعکس درمورد حجاب وموارد دیگر http://zahramoradi94.blogsky.com /dailylink /posts /rss /rss /dailylink/rss /m مذهبی-حجاب /profile/7140568274/contact /contact کدپرده

.

پرده خوش امد گویی