کدصفه مذهبی-حجاب

تـــوروحم را مـی آرایینــــه تن نـحیــف و خــاکــی ام رابر ســرم کـــه مـــی گـــذارمــت رهـــا مـــی شـــوم از تــمام بــنده های اســارت دنیا........ کــنـــده مــــی شــــوم از این زمـــین خــــاکــــی و ســـبـــک مـــی شـــوم از تـــمـــام وابــستـــگی هـــای تــن......اوج مـی گــــیرم تـــا خــــــــــــــــــدایی شــــــــدن. مــــــــن چـــــــــادرم را دوســـــــــــــت دارم.رتاریخ : چهارشنبه 25 آذر 1394 | 16:50 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)
کد صلوات شمار
ابزار ختم صلوات در وبلاگ کد یافاطمهکدنما ir/photo-random/allah.js"> تگ های عمومی در وبلاگ مذهبی-حجاب /poll/addvote /poll/showresult /post/like/9 /post/addcomment/9 /post/commentrate/9 مذهبی-حجاب مطالب،احادیث وعکس درمورد حجاب وموارد دیگر http://zahramoradi94.blogsky.com /dailylink /posts /rss /1394/09/25/post-9/rss /dailylink/rss /m مذهبی-حجاب /profile/7140568274/contact /contact کدپرده

.

پرده خوش امد گویی