کدصفه قرار من باخدا. - مذهبی-حجاب

قرار من با خـــدا این شد که...

من چشمامو ببندم...دستمو بذارم توی دستــــ خدا و باهاش برم جلو...

خدایــــا...قول بده توی مسیـــر دستمو ول نکنی...

قول بده مواظبــــ سنگای جلوی پام باشی...

قول بده مواظبــــ آخرش باشی...

من...تا جایی چشمامو باز نگه داشتم که می دونستم چی خوبه و چی بــــد...

ولی از این به بعدش با تــــو...

من اسمشو میذارم دوستـــی و تکیـــه به تـــو...

و تــــو اسمش رو بذار توکل...

می دونم از توکل به هرکس پشیمـــون میشـــم 

ولی از توکل کردن به تــــو هیچ وقتـــــ پشیمـــون نمی شـــم...

مواظبمــــون باش و هوامون رو داشتــــه باش...!!!تاریخ : دوشنبه 7 دی 1394 | 18:23 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)
کد صلوات شمار
ابزار ختم صلوات در وبلاگ کد یافاطمهکدنما ir/photo-random/allah.js"> تگ های عمومی در وبلاگ قرار من باخدا. - مذهبی-حجاب /poll/addvote /poll/showresult /post/like/65 /post/addcomment/65 /post/commentrate/65 مذهبی-حجاب مطالب،احادیث وعکس درمورد حجاب وموارد دیگر http://zahramoradi94.blogsky.com /dailylink /posts /rss /1394/10/07/post-65/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%A7-/rss /dailylink/rss /m قرار من باخدا. - مذهبی-حجاب /profile/7140568274/contact /contact کدپرده

.

پرده خوش امد گویی